19 tháng 4, 2013

Thông Báo của các Học Viên Pháp Luân Công lâu năm tại thành phố Hồ Chí Minh về việc bôi nhọ người tu luyện Pháp Luân Công chân chính là mật vụ


Theo thông tin chúng tôi được biết, trong tuần vừa qua, một Việt Kiều tên Nhân sống tại California đã ra sức nói với các phụ trách người Hoa thuộc Phật Học Hội Hoa Kỳ là những học viên trong hình sau là mật vụ của chính quyền Việt Nam.


Từ trái qua phải: Bà Thời Thị Tại (73 tuổi), Cô Nguyễn Ngọc Châu (39 tuổi), Bà Trần Bạch Cúc (55 tuổi), Bà Nguyễn Thị Thu (72 tuổi)
Những học viên trong hình là những người tập luyện Pháp Luân Công lâu năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã giúp đỡ rất nhiều người khác trong việc luyện tập và duy trì môi trường tu luyện.

Trong những năm gần đây, Việt Kiều Nhân và một số người quá khích tại Mỹ mang tư tưởng chính trị chống cộng đã không ngừng chụp mũ các học viên ôn hòa tại Việt Nam là mật vụ, thân với chính quyền. Một mặt khác, thông qua những móc mối trong nước, họ luôn khuyến khích và kích động những người khác không tuân thủ pháp luật tại địa phương đi ngược lại với những gì Người Sáng Lập Pháp Luân Công đã chỉ dạy trong Sách Đại Viên Mãn Pháp, Phụ lục IV, Điều 2:
“Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.”
Sự kiện trên đặc biệt nghiêm trọng khi những học viên có tên trên chuẩn bị đi tham dự Hội Nghị Quốc Tế Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Hội) tại New York trong tháng Năm. Họ sẽ gặp gỡ các học viên địa phương chia sẽ những thông tin xác thực về tình hình tập luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam. Những thông tin này Cô Trần Bạch Cúc đã từng chia sẽ trong tháng giêng vừa qua khi tiếp xúc với các tùy viên chính trị tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh khi làm việc về báo cáo nhân quyền của chính phủ Mỹ năm 2011.

Có lẽ, đang có một lực lượng không muốn những sự thật khách quan về Pháp Luân Công tại Việt Nam được mọi người biết đến. Nhóm Việt Kiều này đang viện dẫn những kỹ xảo thô vụng: nói xấu, tung tin đồn đại và chụp mũ nhằm che đậy sự một sự thật: học viên Pháp Luân Công chân chính không làm chính trị và là những công dân mẫu mực chấp hành tốt pháp luật tại địa phương vì vậy đã chiếm được cảm tình của người dân.  

Nhóm Việt Kiều này có lẽ chỉ là một phần nổi của một lực lượng bao quát hơn. Một lực lượng đang chỉ muốn lợi dụng các học viên trong nước qua việc vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc nhằm chống cộng sản và qua đó chống nhà nước hiện hành.

Việc làm thâm sâu của họ nằm ở cái gốc là phá bỏ Phụ lục IV của Người Sáng Lập Pháp Luân Công đã trich dẫn bên trên, nhằm tạo cớ dẫn đến xô xác giữa chính quyền và người tập khi người tập không tuân thủ pháp luật.  Từ đó, cấy vào những người thiếu hiểu biết tư tưởng chính quyền, công an Việt Nam là tà ác đang đàn áp người tập và dần dần khoét sâu vòng xoáy hận thù giai cấp.  

Thử hỏi, tâm thái như vậy cách đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn của người tu luyện bao xa?

Những người tập luyện Pháp Luân Công chân chính trong nước đã lần lượt bước ra, xác nhận lời dạy uy nghiêm của Người Sáng Lập "nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia", khẳng định từng lời dạy này bằng hành động và trách nhiệm của mình với xã hội.  Những điều thực chứng này không ai có thể bôi nhọ và xuyên tạc.

Chúng tôi xin thông báo để mọi người cùng nắm rõ và không bị những người trong nhóm của Nhân đánh lừa khi xuyên tạc những người tu luyện Pháp Luân Công chân chính và dẫn dụ vào những việc làm sai trái.


Tham khảo thêm:

22/04/2013 Hiệu chỉnh ghi chú của ảnh: Bà Phan Thị Thu được hiệu chình thành Bà Nguyễn Thị Thu