8 tháng 2, 2015

Lời nhắn gửi của Học Hội Pháp Luân Đại Pháp: Xin giúp thông báo cho học viên trên toàn thế giới

Xin hãy gỡ bỏ các bài giảng của Sư Phụ Lý đăng trên các website không thuộc Pháp Luân Đại Pháp, hay nói cách khác, ngoài các website của Đại Pháp là Falundafa.org và Minghui.org, các website và các trang web khác do cá nhân, các nhóm hay tổ chức sở hữu đều không được đăng tải hay đăng lại các bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí, bao gồm các tài liệu in và tài liệu ghi âm cũng như ghi hình. Nếu có những vi phạm như vậy, đề nghị hãy gỡ bỏ toàn bộ, đặc biệt nơi các website không phải của học viên. Thậm chí Zhengjian.net (Mạng Chánh Kiến), Guangming.org (Mạng Quang Minh) , Yuanming.net (Mạng Viên Minh), Zhengwunet.org (Mạng Chánh Ngộ) giờ đây cần sử dụng link để liên kết đến các bài giảng của Sư Phụ trên các website của Đại Pháp.

Không một ai có thể đăng lại các bài giảng và kinh văn của Sư Phụ trên các website khác. Trong trường hợp có làm như vậy, xin hãy lập tức gỡ bỏ các các tài liệu dạng văn bản hay ghi âm này.

Trong trường hợp sai sót không tuân theo hướng dẫn này hay cố ý vi phạm bản quyền, hoặc nếu cá nhân cố viện những lý do khác nhau nhằm không làm theo hướng dẫn này, đó chính là hành vi pháp hoại Pháp. Cá nhân đó phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu có bất cứ điều gì không hay xảy ra. Những ai không chịu gỡ bỏ các nội dung như yêu cầu sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bị đau ốm – sẽ có nghiệp lực báo ứng rất nhanh chóng.

Có rất nhiều người đăng các bài giảng của Sư Phụ trên các website trong Đại Lục bao gồm các trang blog, mạng Weibo, và các trang họa chữ (thư pháp) cá nhân. Họ cảm thấy như đang nói rõ sự thật tốt lắm. Một số khác tải các bài giảng bằng video của Sư Phụ lên Youtube và các website khác của người thường, họ hoàn toàn không xem trọng bản quyền của Sư Phụ. Một số thậm chí còn can thiệp vào hay cắt xén nội dung hay thay đồi ngữ cảnh. Một số nữa còn dùng nguyên văn của Sư Phụ để làm thư pháp hay vẽ tranh mà không trích dẫn nguồn, hay thậm chí còn ký tên bản thân họ.

Học viên đương nhiên có thể trích dẫn một số điều từ các bài giảng của Sư Phụ khi chia sẽ trải nghiệm tu luyện, tuy nhiên nhất định phải dẫn nguồn (Minghui.org hay Falundafa.org). Nhằm hồng truyền Đại Pháp, có thể đăng link các bài giảng của Sư Phụ trên các website Đại pháp khi đã xin phép. Tuy nhiên, Học Hội Đại Pháp có quyền yêu cầu gỡ bỏ các link đó.

Học Hội Pháp Luân Đại Pháp
Tháng Hai, 2015

Nguồn: dịch từ http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/3/148219.html ngày 08/02/2015; hiệu chỉnh lần 1 ngày 13/02/2015