19 tháng 4, 2012

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP MẶT CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU LUYỆN TẠI NHẤT CHI MAI NGÀY 31/03/2012

Kính mời các học viên khu vực Sài Gòn đến tham gia chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào thứ bảy tuần này 21/04/2012.

Thời gian: 8h00 -11h00 AM
Địa điểm: NHẤT CHI MAI
Liên hệ: chị Cúc 01993947790

BĐQ

15 tháng 4, 2012

Tu Luyện Và Cứu Người Bằng Lý Trí

Hôm ngày 9 tháng 4 năm 2012, Ban biên tập minghui.org (Minh Huệ Hoa ngữ) có thông báo nội dung sau cho các học viên Pháp Luân Công đặc biệt là cho các học viên tại Trung Quốc.  Ngày 10 tháng 4 năm 2012, bản dịch tiếng anh được đăng tải trên en.minghui.org (Minh Huệ Anh ngữ).

BĐQ
***********************

Tu Luyện Và Cứu Người Bằng Lý Trí


Do ngày 13 tháng 5, ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, đang đến gần, một nhóm nhỏ học viên tại Trung Hoa Lục Địa đang yêu cầu mọi học viên tập các bài công pháp nơi công cộng mặc y phục của Đại Pháp nhằm triệu tập các Pháp hội tại các cấp tỉnh, thành phố, và làm lễ kỷ niệm các sự kiện, và còn những việc khác nữa. Việc các đệ tử Đại Pháp mong muốn tổ chức lễ kỹ niệm lần thứ hai mươi ngày Đại Pháp được hồng truyền cũng là điều dễ hiểu, nhưng sự thực là cuộc bức hại này chưa kết thúc, làm việc này tại Trung Hoa Lục Địa là không lý trí một chút nào. Ngay lúc này là thời điểm then chốt để tập trung cho sự tu luyện bản thân và cứu người.

Chúng tôi hy vọng rằng các học viên khắp Trung Hoa, vốn đã và đang làm, có thể tiếp tục giảng rõ sự thật, phơi bày tà ác, và cứu người một cách kiên định và lý trí, và không dựa trên nhận thức của cá nhân mình để thay đổi những việc mà các học viên cần phải làm, thậm chí dẫn đến mức không chú ý đến sự an toàn của các học viên khi yêu cầu những học viên khác thay đổi cách họ giảng rõ sự thật.

Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp.
Ngày 8 tháng 4 năm 2012

Nguồn: http://en.minghui.org/html/articles/2012/4/10/132641.html#.T4mrUPtOjPo

13 tháng 4, 2012

Chỉnh sửa Kinh Văn: Mục đích căn bản của giảng chân tướng

Ban biên tập Minh Huệ tiếng Việt vừa cập nhật Kinh Văn Mục Đích Căn Bản Của Giảng Chân Tướng vào ngày 5/4/2012, một thay đổi nhỏ nhưng quan trọng.  Đề nghị quí vị cập nhật kinh văn này theo bản mới nhất.

BĐQ

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mục đích căn bản của giảng chân tướng


Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Tuyên truyền tà ác của Trung Cộng là đưa những lừa dối vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công vào con người thế gian, khiến con người thế gian thù hận Phật Pháp, thù hận đệ tử Đại Pháp vốn đang đi trên con đường [thành] Thần. Đặc biệt là thái độ mà người Trung Quốc biểu hiện khi nói chuyện [và] khi đối diện với đệ tử Đại Pháp, thì họ là đứng ở lập trường của tà ác. Nếu là như thế, những người thế gian chẳng phải nguy hiểm sao? Nói cách khác, cuộc bức hại này vô luận tà ác như thế nào, đệ tử Đại Pháp đều ngay trong khảo nghiệm tà ác mà tiến về viên mãn, mà thật sự bị nguy hiểm là người thế gian bị tà đảng nhồi nhét những lừa dối kia. Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích thực sự của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại. Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.

Lý Hồng Chí
6 tháng Hai, 2012
● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2012/2/6/252774.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/html/articles/2012/2/6/131301.html.
Dịch ngày: 12-1-2012, chỉnh sửa 5-4-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.