5 tháng 10, 2011

Thông cáo báo chí về việc xét xử anh Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành


NỘI DUNG

Chúng tôi, các học viên tu luyện Pháp Luân Công lâu năm tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), xin nói rõ quan điểm của chúng tôi về vấn đế liên quan việc xét xử anh Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành

1) Tuy Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành là người theo tập luyện Pháp Luân Công, mọi hành vi vi phạm pháp luật của anh Trung và Thành nếu có là những việc làm cá nhân không liên quan đến Pháp Luân Công nói chung vì theo qui định của Người sáng lập Pháp Luân Công trong Phu lục số IV, điều 2, sách Đại Viên Mãn Pháp, “Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm”.

2) Giả định trường hợp theo kết luận trong văn bản gởi Viện kiểm soát nhân dân tối cao ngày 18/10/2010 của Luật Sư Trần Đình Triển: “hành vi của Vũ Đức Trung là có lỗi, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức độ phải xử lý bằng hình sự...”, tuy không vi phạm pháp luật hình sự nhưng vì vi phạm pháp luật hành chánh đã vi phạm đến qui định của môn phái và như vậy Vũ Đức Trung đã không làm đúng trách nhiệm của một học viên Pháp Luân Công chân chính là tuân thủ nghiêm túc với những điều giáo huấn của Người sáng lập giúp xây dựng một hình ảnh một người tu luyện chính Pháp với đạo đức tâm tính nâng cao.

3) Xét theo khía cạnh tình người và trách nhiệm công dân chúng tôi mong muốn Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành được xét xử với công bằng và đúng theo các qui định hiện hành của Pháp luật Việt nam. Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Việt Nam mọi sự khoan hồng có thể áp dụng cho hai anh Trung và Thành.

4) Chúng tôi kêu gọi mọi tổ chức tôn trọng chủ quyền và độc lập của Việt nam cũng như sự riêng tư của gia đình anh Trung và Thành, không lợi dụng Pháp Luân Công và lỗi lầm đáng tiếc của hai anh cho các mục đích chính trị cũng như đấu tranh xã hội khác.  Chúng tôi lên án mọi vấn đề lợi dụng như trên nếu có.

5) Chúng tôi lên án các hành vi tuyên truyền sai lệch của một số người từ hải ngoại mang danh Pháp Luân Công chẳng hạn như “Việt Nam là quốc gia cộng sản nên không cần tuân thủ luật pháp Việt Nam”.  Đây là những hành vi phá hoại Pháp Luân Công cũng như trật tự xã hội Việt Nam.

6) Chúng tôi hiểu rằng Pháp Luân Công là một môn tu tập không liên can đến các vấn đề chính trị, dân chủ, cũng như các đoàn thể đảng phái khác nhau trong xã hội.  Tuy nhiên học viên Pháp Luân Công là những công dân  bình thường với các hoạt động khác nhau trong xã hội vì vậy có thể có trường hợp có những chính kiến khác nhau.  Cho dù là quan điểm chính kiến gì thì cũng chỉ là các quan điểm của các cá nhân và đều do cá nhân tự chịu trách nhiệm không liên can đến Pháp Luân Công.

7) Chúng tôi xin làm rõ Pháp Luân Công là một phương pháp tập luyện bản thể và và trau dồi đạo đức tâm tính không có tổ chức và không phải là tôn giáo.  Mọi hoạt động của các đệ tử Pháp Luân Công chân chính đều tuân thủ theo các qui định pháp luật của quốc gia.

8) Qua kinh nghiệm từ các hoạt động khác nhau tại TP. HCM chúng tôi khẳng định là Việt nam không đàn áp Pháp Luân Công và bác bỏ các nhận định như là “chính phủ Việt nam hạn chế hoạt động Pháp Luân Công”.  Thực tế chứng minh rằng các hoạt động của chúng tôi cũng như của những nhóm công dân khác được đảm bảo khi tuân thủ các qui định của Pháp luật hiện hành.  Thực tế cũng chứng minh rằng những hoạt động cũng như những cá nhân bị hạn chế là do vi phạm các quy định của pháp luật Việt nam hiện hành và đã làm ảnh hưởng đến Pháp Luân Công.

9) Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi sự hướng dẫn và đóng góp quí báu của các cá nhân, các đoàn thể tổ chức cũng như các cơ quan quản lý nhà nước cho các hoạt động của nhóm tập chúng tôi trong những năm qua.

Khởi điểm từ Trường Xuân, Trung quốc, bắt đầu từ năm 1992, đến nay Pháp Luân Công có mặt trên khắp thế giới với trên 100 triệu người theo tập luyện.  Vào tháng 7 năm 1999, Ông Giang Trạch Dân, bất chấp sự phản kháng của những thành viên khác trong bộ chính trị đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.  Mặc dù bị đàn áp tại quê hương nhà, học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn ôn hòa kháng cáo đòi các quyền cơ bản của công dân đang bị chính quyền Trung quốc chà đạp qua các chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ và các trại tập trung giam giữ và cải tạo.  Bên ngoài Trung Quốc các học viên không ngừng nói rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp nhằm giúp sớm chấm dứt cuộc những điều phi nghĩa này. Tuy nhiên, cho đến hôm nay cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn.

LIÊN HỆ

Mọi  thông tin xin liên hệ,
  • Tiếng Việt: Bà Dương Thu Hà, từ nước ngoài (84) 903821827, trong nước 0903821827
  • Tiếng Anh/Tiếng Việt:
    Ông Nguyễn Nam Trung, từ nước ngoài (84) 913900361, trong nước 0913900361
    Email: namtrung2000@gmail.com
CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

-    08/04/2009: Pháp Luân Công tại Việt Nam (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/04/090408_falun_gong.shtml)
-    14/05/2010: Thành công rực rỡ báo cáo kinh nghiệm tập luyện Pháp Luân Công cho cộng đồng tại TP HCM (http://vietdaikynguyen.com/v2/world/723-thanh-cong-r-r-bao-cao-kinh-nghim-tp-luyn-phap-luan-cong-cho-cng-ng)
-    17/05/2011: Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới (13/5) tại TP Hồ Chí Minh và Hà nội (http://vietdaikynguyen.com/v2/world/1062-k-nim-ngay-phap-luan-i-phap-th-gii-135-ti-tp-h-chi-minh-va-ha-ni)
-    06/04/2011: Người Việt bị bắt vì 'sức ép' của TQ (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/04/110406_viet_arrest_china.shtml)
-    04/10/2011: Học viên Pháp Luân Công ra tòa (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111004_falungong_trial.shtml)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét