16 tháng 2, 2012

Chân Chính Giảng Rõ Sự Thật

Một học viên Pháp Luân Công tại TP.HCM.

Gần đây có những học viên mang danh đệ tử Pháp Luân Công nhưng theo quan điểm của tôi không hành xử như những người tu luyện chân chính. Họ mang theo nhiều chấp trước khác nhau vào tu luyện Đại Pháp mà mãi không buông bỏ được, nuôi dưỡng các chấp trước ngày càng mạnh hơn đến mức mà họ không còn lý trý thanh tĩnh và không còn khả năng hướng nội tìm vào bên trong để tu luyện chân chính. Điều này đã tạo điều kiện cho tà ác liên tục dùi vào chỗ sơ hở ấy mà gây tổn thất cho Đại Pháp.

Sư Phụ dạy rằng“Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.” (Phụ lục IV, Đại Viên Mãn Pháp).

Tất cả nhưng gì mà Sư Phụ truyền dạy chúng ta đều là Pháp để tu luyện chân chính lên cao tầng. Vậy mà có những học viên không xem những lời trên là Pháp, nghĩ rằng mình thế này thế nọ đang tu luyện nơi tầng cao, không còn cần phải làm theo những lời dạy quan trọng trên, vì vậy đã gây ra nhiều rắc rối và phiền phức cho chính họ, cho những học viên tu luyện chân chính và tệ hại hơn nữa là làm cho người dân có thái độ không tốt đối với Đại Pháp. Xem tiếp