15 tháng 6, 2012

Góp Ý Hiệu Chỉnh của Bạn Đọc về Bản Dịch Kinh Văn: “Mục Đích Căn Bản Của Giảng Chân Tướng”


15/4/2012: Góp ý của đọc giả Unknow:

Tôi đọc qua và thấy ngay cả bản hiệu chỉnh này vẫn có chỗ khác biệt với bản dịch tiếng Anh, cụ thể là như sau:

Đoạn dịch "mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản" thì so với bản tiếng Anh dịch sót mất từ Trung Quốc, tức là nếu theo bản tiếng Anh câu này phải hiệu chỉnh thêm như sau "mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng CỘNG SẢN TRUNG QUỐC..." sót mất từ này cũng khá quan trọng. Tuy nhiên không biết bản gốc Sư Phụ có từ này hay không.

19/5/2012: Góp ý của đọc giả i780vnn:


Tôi xem qua bản tiếng Hán, dùng trang chuyển ngữ sang PinYin thì là "kàn qīng gòng chǎn dǎng de|dì|dízhēn miàn mù - khán thanh cộng sản đảng đích chân diện mạo". Thực sự tôi không rành chữ Hán, chuyển về Hán Việt có lẽ chưa đúng. Nhưng có thể thấy bản tiếng Hán không có chữ Trung Quốc. Bản tiếng Anh thì dịch là CCP (Chinese Communist Party). Theo tôi hiểu thì cộng sản đảng mà Sư Phụ dùng cũng chính là nói thẳng vào đảng cộng sản Trung Quốc, hay nhiều bản dịch tiếng Việt là Trung Cộng, tiếng Anh là CCP.

Theo tôi thì bản dịch nên thay chữ cộng sản đảng ở cuối là Trung Cộng, như ở câu phía trên đó.

15/6/2012: Góp ý của đọc giả Unknown:

Đề Nghị Hiệu Chỉnh Bản Dịch: “Mục Đích Căn Bản Của Giảng Chân Tướng”

Tôi là một người Việt gốc Hoa, tôi có thời gian sinh sống nhiều năm tại Đài Loan và hiện tại công tác tại Việt Nam.

Tôi có đọc và đối chiếu với bài kinh văn bản dịch tiếng Việt: “ Mục Đích Căn Bản Của Giảng Chân Tướng” đăng trên http://www.falundafa.org/Vietnamese.

Trong đó có đoạn dịch như sau: “Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích chân chính của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại.” So với bài kinh văn gốc tiếng Hoa thì tôi thấy hai từ “chân chính” nên được dịch là “thật sự” vì những việc làm khiến con người thù hận Phật Pháp như vậy thì không thể coi là “chân chính” được, điều này trái với nguyên lý của vũ trụ, không nhìn nhận Phật Pháp.

Tôi còn phát hiện một đoạn dịch nữa như sau: “…, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản...” Theo văn phong tiếng Hoa thì hàm nghĩa của từ Đảng Cộng Sản mà Sư Phụ nói đến ở trên là chỉ rõ rằng đó là Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bên cạnh đó để tìm hiểu thêm, tôi có trao đổi với một số bạn đồng tu về bản dịch tiếng Anh của bài kinh văn này, thì phát hiện rằng ở câu trên trong bản dịch tiếng Anh được dịch là: “…, to enable people to see the CCP’s true face,...” tức là dịch giả dịch rõ là Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCP) chứ không dịch là Đảng Cộng Sản một cách chung chung.

Nếu dịch giả của bản dịch tiếng Việt biên dịch như thế này sẽ khiến cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam hiểu sai và thực tế khi tôi tiếp xúc đã cho thấy điều đó là sự thật. Tôi đề nghị dịch giả chỉnh sửa lại nội dung của bản dịch để tránh gây hiểu sai về Đại Pháp đối với học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét