12 tháng 12, 2011

KINH VĂN: CHÚ Ý TỰ TÂM SINH MA

Tôi dành thời gian đọc một nửa của một bản thảo chuyển đến từ Minh Huệ Net [tiếng Trung]. Văn chương viết được tốt, tuy rằng nhận thức hữu hạn, có một số chỗ nhận thức về Pháp Lý và kết cấu vũ trụ không chuẩn xác, khẩu khí cũng lớn lắm, nhưng cơ điểm là tốt, có thể phát [hành] từng phần từng phần một.

Về bút danh của [những] bài này và [những] người liên hệ để thúc đẩy xuất bản, [tôi thấy rằng] khẩu khí rất là bất hảo, những cách nói nào là [những] bài này cao siêu hơn cả «Cửu Bình», nào là khai ngộ rồi, nào là dẫn dắt đệ tử Đại Pháp thế giới đến một độ cao mới siêu việt hơn, nào là chư Thần gia trì cho sáng tác này, v.v., [tôi thấy] cần chỉ rõ ra, rằng không được cứ làm được chút việc thì nhân tâm liền bành trướng quá lên như thế, dẫn dắt tiến trình đệ tử Đại Pháp thì chỉ có Sư phụ.

May là [những] bài viết vẫn còn lý tính, để họ chỉnh khẩu khí của văn chương đừng lớn như thế nữa, dẫu sao thì họ cũng là người tu luyện. Nếu không [dù] làm việc tốt [thì] chư Thần cũng không coi trọng.

Lý Hồng Chí
8 tháng Chạp, 2011

 _______________________________________________________________________
Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2011/12/8/250321.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/html/articles/2011/12/8/129987.html.
Dịch thô, ngày: 10-12-2011. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
cơ điểm: điểm nền tảng, xuất phát diểm, nền tảng luận cứ.
Cửu Bình: gọi tắt của Cửu bình cộng sản đảng (chín bải bình luận về đảng cộng sản), do tờ báo Đại Kỷ Nguyên (dajiyuan.com) bắt đầu công bố từng bài cuối năm 2004, sau gộp lại thành sách.
khẩu khí ngận đại: khẩu khí rất lớn, ý là lối nói chuyện, hành văn đao to búa lớn (làm việc lớn, trả giá cao, v.v.); trong một số tình huống cụ thể, có thể ám chỉ về tính cách tự cao tự đại (cách nói của người Hoa).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét