26 tháng 12, 2011

Dù có tham gia các hạng mục công tác hay không, tu luyện luôn là ưu tiên hàng đầu

Tác giả: Cửu Tiêu
 
Khi tôi đọc bài "Kính trọng Sư Phụ kính trọng Pháp, hãy đặt công tác đúng vị trí" tôi cũng cảm nhận như vậy. Nơi đây tôi muốn bàn về kinh nghiệm của tôi trong việc thực hiện các hạng mục công tác mà học viên Đại Pháp tại hải ngoại sáng lập.


Trong giai đoạn đầu của cuộc đàn áp, các học viên Đại Pháp đã tạo lập một số hạng mục như là truyền thông nhằm mục đích phơi bày cuộc bức hại và hồng Pháp. Chúng đã đóng vai trò nhiệm vụ này trong hơn suốt một thập kỷ qua thực hiện công tác nói rõ sự thật một cách có hiệu quả đồng thời nâng cao vị thế Đại Pháp tại địa phương và cả bên ngoài. Qua đó, ngăn chặn và ức chế tà ác một cách có hiệu quả.

Chính vỉ lý do này, học viên Đại Pháp đã nhầm lẫn mối quan hệ giữa tu luyện và các hạng mục công tác Đại Pháp. Hạng mục của các học viên Đại Pháp có khả năng ngăn chặn tà ác không phải vì bản thân các hạng mục này vĩ đại.  Mà lý do chính là các học viên Đại Pháp đã tu luyện thật tốt trong quá trình triển khai các hạn mục, đã chứng thực được Pháp và thể hiện sức mạnh của Đại Pháp thông qua các hạng mục công tác này. Xem tiếp...