19 tháng 4, 2012

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP MẶT CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU LUYỆN TẠI NHẤT CHI MAI NGÀY 31/03/2012

Kính mời các học viên khu vực Sài Gòn đến tham gia chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào thứ bảy tuần này 21/04/2012.

Thời gian: 8h00 -11h00 AM
Địa điểm: NHẤT CHI MAI
Liên hệ: chị Cúc 01993947790

BĐQ