1 tháng 1, 2012

2012: CÓ HAY KHÔNG NGÀY TẬN THẾ?

Một trong những điều tuyên truyền sai lệch đó là việc rao truyền rằng Pháp Luân Công làm mê tín, nói về ngày tận thế.

Sự thực hoàn toàn không phải như vậy, những học viên Pháp Luân Công chân chính đều hiểu rằng không có ngày tận thế và họ luôn nhắn nhủ mọi người nên sống tốt để tránh khỏi những thảm họa do chính sự suy đồi đạo đức nhân loại gây ra như người xưa đã nói "Ác có ác báo, Thiện có thiện báo".

Thế nhưng chính quyền Trung Quốc quả thực đã lừa gạt được rất nhiều người và hiện nay một số người vẫn đang tiếp tay cho việc tuyên truyền nội dung này. 

Một bài thơ nhân ngày đầu năm của blogger voconhan
Xem tiếp