15 tháng 1, 2012

KINH VĂN: VỀ VẤN ĐỀ THU TIỀN QUỸ

Mấy năm qua vẫn luôn có người tự ý thu tiền [gây quỹ] ở Trung Quốc Đại Lục, lấy cớ là trợ giúp đài truyền hình Tân Đường Nhân, báo Đại Kỷ Nguyên cũng như một số kênh truyền thông do học viên làm ở hải ngoại để thu tiền của học viên. Không thể làm điều ấy đâu. Một kênh truyền thông mà thời gian dài không thể vận hành một cách bình thường, dựa vào chi trì lâu dài của học viên, thế thì đó đã là vấn đề nghiêm trọng rồi; lại còn thu tiền [quỹ] từ các học viên nữa, thì chính là sai lầm chồng chất thêm sai lầm rồi. Vấn đề này tôi đã giảng nhiều lần cho các kênh truyền thông lớn rồi, hơn nữa họ đều biểu đạt thái độ một cách minh xác rằng sẽ không thu tiền [quỹ] từ học viên Trung Quốc Đại Lục. Nếu mà như thế, thì đang thu tiền ở Trung Quốc Đại Lục kia là những người nào? Những người ấy có mục đích gì? Bức hại mới bắt đầu được mấy năm, liền thường thường có đặc vụ của Trung Cộng và những kẻ xấu rắp tâm bất lương mượn các loại danh mục mà thu tiền học viên, khiến một số học viên phải chịu tổn thất rất lớn trong cuộc sống sinh hoạt, vì chịu liên đới [với việc thu tiền], nên lại bị bức hại rất nghiêm trọng. Tôi trong các bài Pháp giảng trước đây, đã giảng về Pháp rằng không thu tiền từ học viên, tại sao không làm theo? (Quỹ tiền giảng chân tướng do học viên tổ chức tự phát thì không tính) Có một số [học viên] mà làm kinh doanh lớn, có năng lực, thì cũng buộc phải đích thân tôi đồng ý thì mới được. Ngoài ra mỗi khi có một số học viên làm việc mà không nên làm, tà ác sẽ dùi vào sơ hở, khiến những học viên tham dự bị bắt, bị bức hại. Cần học bài học giáo huấn này! Giảng từ một phương diện khác, tôi bảo các kênh truyền thông hãy đặt chỗ đứng ở xã hội, trở thành công ty kinh doanh thông thường, có vòng tuần hoàn lành mạnh thì mới có lợi cho giảng chân tướng. Loại chi trì kia chẳng phải là khiến họ trường kỳ vẫn luôn tồn tại cái tâm ỷ lại vào học viên, từ đó luôn luôn kinh doanh không tốt hay sao? Nếu vẫn cứ như thế, chẳng phải sẽ rút kiệt các học viên sao? Cũng sẽ không có uy đức. Mong mọi người không cứ tăng trưởng lên cái tâm ỷ lại vào học viên của một số kênh truyền thông. Đây là việc của mọi người, làm tốt thì là chuyện tốt, làm không tốt thì là chuyện xấu. Mong mọi người tiếp thụ bài học giáo huấn này, không được tuỳ tiện thu tiền [quỹ] và chi trì nữa, hãy đi cho tốt con đường tu luyện của chư vị!

Lý Hồng Chí
9 tháng Giêng, 2012

Nguồn: http://minhhue.net/news/25257-ve-van-de-thu-tien-gay-quy.html
_____________________________________________________________________________
Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2012/1/9/251689.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/html/articles/2012/1/10/130629.html.
Dịch ngày: 12-1-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
chi trì: cung cấp tài chính và cơ sở vật chất (nghĩa trong bài).