27 tháng 1, 2012

THÔNG BÁO: HỌP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM THÌN

Kính mời học viên khu vực Sài Gòn đến họp mặt đầu Xuân Nhâm Thìn

Thời gian: 8:00 AM ngày mùng 6 Tết (28/01/2012)
Địa điểm: Nhất Chi Mai
Liên hệ: Ms Thu 0919883300

BĐQ